Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2016

Sylwestrowe szwędanie się po Mysłowicach

Wewnątrz Chrobrego I

KWK Knurów

110

Zrąb szybu Ryszard II

Manewry na Przyjaźni

Wesołych!

Światła wewnątrz

Maszynownia Chrobrego II

Widok z okna przeróbki

Panorama Zdzieszowic

KWK Szczygłowice

35. rocznica

Wąskotorówka na Wesołej

Trzewia Mysłowic

Jagiełło i Sas

Powrót do przeszłości

Mikołaj z ekipą

Portret górnika nr.3 i 4

Tyle wyjazdów, co zjazdów!

Obecnie Knurów